2. Oud- en Middelnederlands

In dit college staan de vroegste taalstadia van het Nederlands centraal. Onderwerpen als grammatica, spelling en uitspraak komen aan bod. Een glansrol is tevens weggelegd voor het bekende Hebban olla vogala-versje, wat regelmatig wordt aangeduid als het oudste stukje Nederlands dat is overgeleverd.