941 keer bekeken

Metropolen aan de Noordzee

 • zondag 24 oktober 2010 @ 19:57
  #5
  reactie op (#4) Calamandja

  that's him!

 • zondag 24 oktober 2010 @ 14:21
  #4
  reactie op (#3) bernard-de-clairvaux

  Blockmans, dImageDisplay.php?uid=FT092346&thumbed=5ie naam komt me bekend voor, als auteur van het zeer dikke boek over de middeleeuwen (bijna 500 pagina's). Ik dacht dat het ee belg is (tenzij dat er meer dan één Blockmans is natuurlijk) maar het blijkt via Google een Nederlandse Vlaming te zijn te zijn, dus best "de" man als je een boek over de middeleeuwen in de Nederlanden wil schrijven. Hij is in 2010 op pensioen gegaan:


  Vrijdag 17 september 2010 - Universiteit Leiden, Academiegebouw, Rapenburg 

  Prof. dr. W.P. (Wim) Blockmans, die in 1987 werd benoemd op de Leidse leerstoel voor middeleeuwse geschiedenis, bereikte afgelopenmei de leeftijd van 65 jaar en ging met pensioen. Dat is om verschillende redenen een gebeurtenis om bij stil te staan. Om te beginnen ruimt een markante geleerde van internationaal formaat het veld. Wim Blockmans is niet alleen een toonaangevende en zeer gezaghebbende historicus, die met honderden wetenschappelijke publicaties en tientallen onder zijn supervisie tot stand gebrachte promoties nadrukkelijk zijn stempel heeft gedrukt op ons vakgebied, maar die daarnaast een indrukwekkende bestuurlijke carrière achter de rug heeft. Behalve het rectoraat van het NIAS te Wassenaar, een functie die hij sedert 2002 met zijn hoogleraarschap combineerde, en verschillende facultaire decanaten, bekleedde hij tal van posities in belangrijke bestuursorganen, editorial boards en aanbevelings-, advies-, beoordelings- en visitatiecommissies in binnen- en buitenland (een onderscheid dat voor de Nederlandse Vlaming Blockmans hoe dan ook weinig waarde heeft). Voor zijn grote wetenschappelijke en maatschappelijke merites is Wim geëerd met het lidmaatschap van verschillende nationale academies en met koninklijke onderscheidingen in zowel Nederland als België. 


  Daarnaast kan het vertrek van Wim Blockmans gemakkelijk symbool staan voor een wisseling van de wacht in de Nederlandse en Vlaamse mediëvistiek. In Nederland hebben verschillende leerstoelen middeleeuwse geschiedenis de afgelopen jaren een nieuwe bezetter gekregen, terwijl zich in Vlaanderen een veelbelovende en ambitieuze jonge generatie onderzoekers heeft aangediend met het binnenhalen van prestigieuze onderzoeksprojecten. Tegelijkertijd zijn door de invoering van de BA/MA-structuur in het universitaire onderwijs de grenzen tussen vooral middeleeuwen en vroegmoderne tijd gestaag aan het vervagen, wat wenkende perspectieven opent voor blikverruiming en samenwerking. 

  Om Wim Blockmans een passend afscheid van de Leidse universiteit te bezorgen wordt hem op vrijdag 17 september een symposium aangeboden, dat zal eindigen met het uitspreken van een afscheidsrede door de jubilaris zelf. Tijdens het symposium krijgt de ‘nieuwe generatie’ het woord. Aan zes recent in Nederland benoemde hoogleraren en twee prominente onderzoekers van de vakgroep middeleeuwse geschiedenis in Gent, Wims alma mater, is gevraagd om in kort bestek en op een bij voorkeur verrassende, prikkelende of zelfs provocerende wijze inzage te geven in hun eigen onderzoeks- en/of onderwijsagenda voor de komende jaren. Waar ze het precies over gaan hebben, blijft geheim. Het symposium is een afscheidsgeschenk en een goed geschenk is ook een surprise.


  Eeuwen des onderscheids


  Eeuwen des onderscheids, 


  Een geschiedenis van middeleeuws Europa.   

  Gewijzigd op 2010-10-24 14:24:54
 • zondag 24 oktober 2010 @ 13:22
  #3
  reactie op (#2) Calamandja

  Haha, geen jaloezie hoor! Aangezien het boek kadert in de serie "geschiedenis van Nederland" is het wel logisch dat het boek niet in de belgische boekhandel ligt. Des te grappiger dat met name de Zuidelijke Nederlanden aan bod komen. Vooropgesteld: in een wedstrijdje "wie heeft de spannendste middeleeuwse geschiedenis", dan zal de troffee ongetwijfeld naar de Zuidelijke Nederlanden gaan. Daarom juist zat ik smachtend te wachten op een overzichtsboek over de middeleeuwen in de Noordelijke Nederlanden en helaas voldoet het boek van Blockmans daar niet aan. Het is echter wel een goed boek over de Lage Landen in het algemeen en dan moet je maar accepteren dat het Noorden minder aan bod komt.

 • zondag 24 oktober 2010 @ 12:59
  #2
  reactie op (#1) bernard-de-clairvaux

  Merk ik hier een zekere jaloezie ? Dus een interessant boek voor zuid-nederlanders. Ik heb het echter nog niet mogen ontdekken bij de Vlaamse boekenboer, of is het enkel voor abonnees ? Noord-Nederland komt inderdaad niet in mijn schoolgeheugen voor als we het over geschidenis hebben: alles stopte aan Amsterdam. We hadden het steeds over Brugge, Gent, Ieper, en dan verder Frankrijk binnen: Rijsel, Atrecht, enz. 

 • zondag 24 oktober 2010 @ 12:03
  #1

  Deze recensie heb ik op de site van het Historisch Nieuwsblad geplaatst. Daar ga ik geen hobby van maken, maar voor een keertje...


  Blockmans%20-%20Metropolen%20aan%20de%20Noordzee%20max.jpg


  Dankzij het HN ben ik inmiddels in bezit van 2 delen uit de boekenserie over de Geschiedenis van Nederland. Eerder dit jaar ontving ik 'In de marge van de beschaving 0-1100' en recent werd 'Metropolen aan de Noordzee 1100-1550' bezorgd. Beide boeken zijn prima geschreven, maar 1 ding valt me op. Waar 'In de marge' zich netjes houdt aan de grenzen van het huidige Nederland, blijkt 'Metropolen' vooral te gaan over de Zuidelijke Nederlanden. Als je het welwillend benaderd, kun je het de De Lage Landen in de middeleeuwen noemen. Echter, het zwaartepunt van het verhaal ligt in het zuiden. Dat is apart te noemen, want de boekenserie gaat nadrukkelijk over de geschiedenis van Nederland. Onomstotelijk is de wording van het moderne Nederland beinvloed vanuit de Zuidelijke Nederlanden. Sterker nog: in vergelijking met de onmetelijke materiele en culturele rijkdom van het zuiden, zou je het Noorden gewoon vergeten. Maarja...de serie gaat toch over de geschiedenis van Nederland? Toen ik recent het radio-interview met Wim Blockmans op OVT hoorde, snapte ik meteen hoe het zat. Allereerst een leerzaam verhaal, maar wel verteld door een Vlaming van origine. Zijn expertise staat boven alle discussie, maar was hij achteraf de juiste persoon om de middeleeuwse geschiedenis van Nederland te beschrijven? Samenvattend: Het boek 'Metropolen aan de Noordzee' is een prima boek over de Lage Landen in de Middeleeuwen, maar de Noordelijke Nederlanden komen er bekaaid vanaf.