1172 keer bekeken

lezing Middeleeuwse Deugenleer

 • donderdag 24 september 2015 @ 10:10
  #10
  reactie op (#9) Marjoke

  de passat wel. Ik vond het al zo mistig op de oprit elke ochtend. Alle autofabrikanten bedotten natuurlijk de boel met verbruikcijfers en milieunormen. VW is degene die het extreem bont heeft gemaakt, door autos echt te preparen. Iets te Duits aangepakt ;-)

 • donderdag 24 september 2015 @ 09:02
  #9
  reactie op (#8) bernard-de-clairvaux

  Diesel?


  Klik hier om naar de website te gaan
 • woensdag 23 september 2015 @ 16:10
  #8
  reactie op (#7) antonius_

  Als bezitter van een Passat en een Seat heb ik veel te overdenken momenteel....

 • woensdag 23 september 2015 @ 14:50
  #7
  reactie op (#6) antonius_

  Spijtig maar waar: ook bij VW geen oog voor de deugden.

  onderschrift.jpg

 • maandag 21 september 2015 @ 22:24
  #6
  reactie op (#4) Calamandja

  De hoofddeugden die je je door inspanning kunt eigen maken: matigheid, moed, rechtvaardigheid en bedachtzaamheid


  komen uit de filosofie van de Griekse wijsheden en zijn aanzienlijk ouder dan de goddelijke deugden (geloof, hoop en liefde) die in de middeleeuwen door de kerkvaders zijn benoemd.


  Het zijn de weldoende krachten voor de menselijke geest.


  In de tijd van de renaissance wordt veel aandacht besteed aan aan ethische (maar ook civiele) betekenis van vrede,


  overvloed, eendracht en wijsheid. Ook de morele eigenschappen van de deugzame mens (kuisheid, trouw, zelfbeheersing en nederigheid) krijgen de bijzondere aandacht.


  In de schoolopleidingen, maar ook in vormingscurssusen van P&O ben ik deze deugdennauwelijks tegengekomen.


  In de tegenwoordige tijd worden competenties benoemd die nodig zijn om zelf en in een groep te kunnen samenwerken.


  Die worden hedentendage belangrijker gevonden; mogelijk komt de menselijke geest toch wat tekort zodat men ter pelgrimage gaat, of dat je je naar Mechelen begeeft.


   


   

  onderschrift.jpg

 • zondag 20 september 2015 @ 12:57
  #5
  reactie op (#4) Calamandja

  Het was ook nog nooit zo druk in de tattooshop...de zoektocht naar identiteit kent een grote diversiteit en leidt vervolgens tot veel middelmatigheid.

 • zondag 20 september 2015 @ 09:36
  #4
  reactie op (#3) bernard-de-clairvaux

  Inderdaad, de maatschapelijke relevantie en de 'deugden' van de middeleeuwen, die bleken achteraf toch niet enkel religieus te zijn geinspireerd. Ik verklaar me nader. Ik las onlangs dat we in een eeuw leven waarbij elke westerling los van goddienstige druk zich het recht opeist om zelf zijn persoonlijke identiteit en waarden te zoeken en te bepalen. En wat zien we als gevolg daarvan: het is nog nooit zo druk geweest op de pelgrimswegen naar Compostella. Of hoe iedereen na individueel zoekwerk naar zin en waarden uitkomt op iets dat in de middeleeuwen reeds bekend stond als "zingevend". En dan dacht ik het volgende : een verplichte boetedoening in die zin zou momenteel niet aanvaard worden, en anderzijds die verplichte boetedoening oversteeg wel het louter penitentiair karakter, in de zin dat een eenzame toch van een individu heel wat tijd vrijmaakt om over zin en daden (uit het verleden) na te denken, en ook als gevolg daarvan een zekere boetedoening te aanvaarden. Healing zou men dat nu noemen, het helen van de geest. Of hoe de moderne mens met zijn verlichte geest op een zelfde oplossing valt als de middeleeuwer, in die tijd welsiwaar voor het gewone volk uitgedacht en opgelegd, maar toch....

 • zaterdag 19 september 2015 @ 23:43
  #3
  reactie op (#2) Calamandja

  Was zeker leuk, mede omdat ik al eens een mailwisseling had met de spreker. Ik heb me natuurlijk even voorgesteld en ik kreeg een aantal nuttige leestips over de Moderne Devotie. Het was ook interessant omdat men een link probeerde te leggen tussen de huidige behoefte aan meer maatschappelijke cohesie en de middeleeuwse deugdenleer. Ofwel: wat kunnen we leren van die tijd?


  De lezing was met 50 minuten wat kort, maar bood wel een prettige samenvatting van hetgeen Pansters geschreven heeft de afgelopen jaren. Daarbij kreeg ik ook nog het inzicht dat de quote uit Gruuthuse 'van deugden klimmen voort de deugden' een Bijbelse oorsprong heeft. De presentatie was mooi geillustreerd met afbeeldingen uit boeken, die ook echt in de Deventer Atheneum Bibliotheek liggen. Het publiek had helaas niet veel zin in discussie en vragen en de organisatie had niet gezorgd voor een goede gespreksleider. De relevantie voor de huidige maatschappelijke situatie werd dus niet opgezocht en dat vond ik wel slordig. Het publiek was (met uitzondering van die ene verdwaalde Zutphenaar) dermate wereldvreemd, dat zij sowieso niet geinteresseerd leken in de maatschappelijke actualiteit.


  Na een uur stond ik dus weer buiten. Inmiddels was de duisternis ingevallen en bereikte ik via een aantal middeleeuwse steegjes het veerbootje dat me weer naar de overkant van de IJssel vervoerde. Ik was op tijd weer thuis voor wat huiselijke cohesie en zo werd het toch nog een gezellige avond.

 • zaterdag 19 september 2015 @ 17:38
  #2

  280_99999_1587_9789087040017.jpgEn? Was het interessant?


  Ik heb de naam even gegoogeld en die man heeft toch reeds heel wat gepubliceerd en toch is hij mij totaal onbekend. Hoe kan dat nu? Daar zullen we iets moeten aan doen.


  Bijvoorbeeld, het boek "De kardinale deugden" dateert reeds van 2007. De uitgeverij zegt er het volgende over: 


  De vier kardinale deugden - verstandigheid (prudentia), rechtvaardigheid (iustitia), gematigdheid (temperantia) en dapperheid (fortitudo) - staan in de westerse intellectuele traditie te boek als gezaghebbend en invloedrijk. Ze worden gezien als een constante en cruciale factor in de ontwikkelingsgeschiedenis van het westerse morele bewustzijn. Deze studie richt zich op de betekenis en de functie van de kardinale deugden in het laatmiddeleeuwse morele discours van de Lage Landen. Dit wordt met name gevormd door didactische teksten over moraal en deugden. Maar wat was het werkelijke belang van de kardinale deugden hierbinnen? Hoe verhielden deze van oorsprong klassieke deugden zich tot theologie en letterkunde? Welke betekenis hadden ze voor mensen die 'in de wereld' leefden? De lezer wordt meegevoerd van letterkundige meesterwerken via theologische summae en catechetische handboeken naar beroemde spirituele traktaten, alle van de hand van Nederlandse auteurs. Ook het deugdenbewustzijn van de Moderne Devotie komt uitgebreid aan de orde.


  Gewijzigd op 2015-09-19 17:40:14
 • woensdag 16 september 2015 @ 14:33
  #1

  Ik zag het net op tijd, dus inmiddels aangemeld voor:


  Donderdag 17 september 2015
  dr. Krijn Pansters, Universiteit Tilburg
  Deugdzaam en devoot. Dimensies van de middeleeuwse deugdenleer
  Met behulp van enkele belangrijke werken uit de Athenaeumbibliotheek, waaronder Jan Mombaers Rozengaard van spirituele oefeningen, kijken we naar de verschillende aspecten van de middeleeuwse deugdenleer. We horen over de kennis van goed en kwaad, de relatie met God, het groeien naar geestelijke volwassenheid en de beoefening van de deugden. Vooral de zeven hoofddeugden bewaken de goede voortgang in maatschappelijk en godsdienstig opzicht.