816 keer bekeken

Hildegard van Bingen

 • zondag 22 mei 2016 @ 22:41
  #3

  Ik twijfel of ik zelfs naar het  9. Internationaler Hildegard-Kongress in Konstanz zal gaan (7 - 9 oktober), het onderwerp is immers brandend actueel: »Stressfrei durch Hildegard von Bingen« of hoe een middeleeuwse abdis uit de 12de eeuw oplossingen kan bieden voor 21ste eeuwse kwaal bij uitstek (zeker in Duitstalig Europa). De "psychotherapie van Hildegard van Bingen" is gebaseerd op haar werk "Liber Vitae Meritorum".

  LVM (6 delen) - Jef Ector

  Hildegard schreef het boek Liber Vitae Meritorum, naar eigen zeggen, tussen 1158 en 1163. ‘Aan het begin van mijn eenenzestigste levensjaar, dus in het jaar 1158 na de menswording van de Heer, toen de apostolische stoel bedreigd werd en keizer Frederik het Roomse Rijk bestierde, toen hoorde ik een stem uit de hemel tot mij spreken: Jij die van kindsbeen af door de Geest van de Heer niet op lichamelijke, maar op geestelijke wijze onderwezen bent in het zuivere waarnemen, verkondig nu dat wat je hoort en ziet. Want vanaf het begin van je visioen worden je enkele beelden als het ware zo vloeibaar als melk getoond; andere worden je als een verkwikkende, licht verteerbare spijs aangeboden en weer andere worden jou als vast en volvet voedsel opgediend. Schrijf dus wederom zoals ik het wil en niet zoals je het zelf zou willen! En ik begon te schrijven zoals een zeker man getuigen kan, die ik, zoals ik reeds in vroegere visioenen heb gezegd, in het geheim gezocht en gevonden had, en zoals ook een zeker meisje getuigen kan, dat mij zo behulpzaam was. En wederom hoorde ik de hemelse stem die tot mij sprak en mij als volgt onderwees.’  De man van wie sprake is, is de monnik Volmar, met wie zij steeds samen haar werken neerschreef. Het meisje is een (nieuwe) secretaresse.

  Het Liber Vitae Meritorum behandelt een groot aantal deugdenopposities, paren van deugden en ondeugden. De middeleeuwse deugdenleer wordt gekenmerkt door de vier zogenaamde kardinale deugden (van cardo, dat betekent: spil): de prudentia, de bezonnenheid,iustitia, de rechtvaardigheid, temperantia, de gematigdheid en fortitudo, de moed. Deze deugden zijn van klassieke oorsprong en het eerst geformuleerd door Plato. In Hildegard haar tijd waren deze deugden min of meer vanzelf onderdeel van het collectieve morele bewustzijn. Ze waren nog niet door het scholastieke debat geëxpliciteerd en met het predicaat ‘heidens’ bestempeld. Integendeel, ze waren al  door de kerkvaders, als Ambrosius en Augustinus geannexeerd en opgenomen in de christelijke deugdenleer. Etc...

  Ik hou het hierbij, het is niet de bedoeling om met mijn huidige aberaties deze club te vullen. Mijn echtgenote spreekt reeds van "idolatrie" voor Hildegard ... en welk middel zou Hildegard hiervoor hebben? ;-)

 • vrijdag 20 mei 2016 @ 22:13
  #1

  Langzamerhand word ik weer sterker, en daar draagt ook de mideleeuwse Hildegard van Bingen haar steentje toe bij. Tijdens mijn ziekteverlof leerde ik de geneeskunde van Hildegard kennen via de voorzitster van het Hildegard-genootschap in Kortrijk (hildegardkoerier.eu). Na meegeholpen te hebben aan de 25 jarige jubileumviering te Oostakker (80 deelnemers, met vele Hollanders) ben ik effectief op een alsemkuur gesprongen zoals in haar geschriften vemeld, toe te passen van mei tot oktober. De middeleeuwen zitten dus nu ook in mijn darmen. Dus ja, nog steeds in de middeleeuwen, maar dan geconcentreerd op 1 persoon, volgende boeken verslindend:

    

  en dat is nog maar een begin...

  Ik ben vanaf 1 juni in vooropzeg, dus het pensioen wenkt om natuurlijk de andere aspecten van de middeleeuwen (eindelijk) te bestuderen via de vele boeken die ik voor dat pensioen heb gekocht...