1945 keer bekeken

Letter en Geest

 • vrijdag 13 januari 2017 @ 17:39
  #21
  reactie op (#19) antonius_

  Ik heb ze nog niet gelezen, maar als ik me goed herinner heeft Hans voor het eerste boek "Eeuwen des onderscheids" reeds zijn bevindingen op het forum bekend gemaakt. Dat is een kanjer van een boek met 520 pagina's. Ik heb het doorbladerd en het heeft wat de lay-out van een echt studieboek. Het is een herwerkte en aangepaste uitgave van een reeds bestaand boek. Wim Blockmans (Antwerpen, 1945) is een Belgisch historicus en voormalig hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Dat boek zal wel een herwerkte cursus zijn. Hij is ook auteur van het dikke boek "Metropolen aan de Noorzee". Hoppenbrouwers is eveneens hoogleraar middeleeuwse geschiedenis.

  Het tweede boek kent 432 bladzijden. Van Cas van Houtert verscheen eerder "Middeleeuwers tussen hoop en vrees" (603 pagina's) waarin hij het verhaal van de middeleeuwen vertelt in 8 kenmerkende gebeurtenissen waarin hoop en vrees de toon bepalen. Cas van Houtert (1940) was jarenlang hoofdredacteur van het Eindhovens Dagblad en ontpopte zich daarna als geschiedenisleraar. Een krantenredacteur zal waarschijnlijk vlotter lezen

  Het derde boek over Eckhart telt "slechts" 296 bladzijden en is een uitgave in de serie "Middeleeuwse Studies en Bronnen" (nummer 163). De auteur is mij totaal onbekend. Eerder versscheen van hem in een specialistische uitgeverij "De rolverdeling in de Dialoog van meester Eckhart en de leek".  Hij is een promovendus aan de UNiversiteit van Leiden, afdeling Nederlandse taal en cultuur. De benjamin van de club dus, die volgens mij op basis van zijn Eckhart-studie een carrière wenst te starten in de academische wereld (?)

  Voilà, dat is al iets. Volgens mij is boek één het degelijkst en boek twee het gemakkelijkst leesbaar, maar dat is buikgevoel (mijn enige goed ontwikkelde orgaan...)

 • vrijdag 13 januari 2017 @ 17:03
  #20
  reactie op (#19) antonius_

  De eerste 2 heb ik gelezen en (zeer) positief gerecenseerd voor de NLse bibliotheken.

 • vrijdag 13 januari 2017 @ 16:55
  #19
  reactie op (#18) Calamandja

  zijn deze boeken makkelijk te lezen ? Wie heeft deze al gelezen ?

  onderschrift.jpg

 • vrijdag 13 januari 2017 @ 14:38
  #18
  reactie op (#1) antonius_

  Quote: antonius_

  zaterdag 05 november 2016 @ 18:29

  Ja, de titel van het item doet er eigenlijk niet toe. Het is ontleend aan de titel van de zaterdagbijlage van de courant waar ik abonneevan ben: Trouw. Elke krant heeft zijn eigen katern; in Vlaanderen zal dat niet anders zijn.De schrijvende pers is voor mij toch (nog) de voedingsader voor mijn blik op de wereld; met name de vermelding en recensering vanboeken op het gebied van letter en geest zijn voor mij bron om aangesloten te blijven.Wat is jullie medicijn, buiten de Bouwersclub ?

  Terugkomend op de vraag van Antonius 'Wat is jullie medicijn, buiten de Bouwersclub' dacht ik deze week aan de wekelijkse mailing van Historiek.net (waarschijnlijk jullie niet onbekend). In deze wekelijkse mailing zit een rubriek "Nieuwe Geschiedenisboeken"; ik ben steeds verbaasd over het grote aantal geschiedenisboeken dat wekelijks verschijnt. In het wekelijkse lijstje van 10 verchenen boeken waren er deze keer toch wel enkele boeken bij die over de middeleeuwen gaan (waarvan 1 reeds hier op het forum werd behandeld. Ik zag ondermeer volgende boeken die interessant zijn voor een middeleeuwenfanaat:

   

  Eeuwen des onderscheids. Een geschiedenis van Middeleeuws Europa
  Bert Bakker – € 39.95
  (Wim Blockmans & Peter Hoppenbrouwers)

  Wie aan de middeleeuwen denkt, ziet een wereld voor zich van koene ridders en horige boeren, van hoofse liefde en barbaars geweld, van saamhorigheid en tweespalt, vazallentrouw en koningsverraad, duistere kerkers en lichtende kathedralen, van koopmanskoggen en drakenschepen, van zwarte dood en onwankelbaar geloof. Deze geheel herziene editie van Eeuwen des Onderscheids probeert de essentie van deze grote middeleeuwse transformatieprocessen te vangen en begrijpelijk te maken.

    

   

  Het weergaloze bestaan van keizer Frederik II (1194-1250)
  IJzer – € 24.95
  (Cas van Hautert)

  Keizer Frederik II (1194-1250) was op afstand de grootste en meest tot de verbeelding sprekende vorst van zijn tijd. Frederik was koning van Sicilië en Zuid-Italië, korte tijd koning van Jeruzalem en van 1220 tot aan zijn dood keizer van het Heilige Roomse Rijk. Ondanks voortdurend verzet van de Paus, werkte hij aan de verwezenlijking van zijn ideaal, een imperium waarin vrede en gerechtigheid heersten en waar even goed plaats was voor christenen als voor niet-christenen. Hij bevorderde (en beoefende ook zelf) de wetenschap en stichtte de befaamde universiteit van Napels. Hij verzamelde de grootste geleerden en kunstenaars van zijn tijd, de mooiste vrouwen en de meest verbazingwekkende wilde dieren.

   

   

  Vragen voor Eckhart
  Verloren – € 29.00
  Yves van Damme

   

  Leken in de Nederlanden zochten in de veertiende eeuw naar nieuwe vormen van geloofsbeleving. Zij streefden naar een meer verinnerlijkte spiritualiteit en een persoonlijke relatie met God. In dit boek schetst Yves Van Damme dit proces aan de hand van een religieus-spiritueel pamflet uit het midden van de veertiende eeuw: De dialoog tussen Eckhart en de leek. Centraal staat de moeilijke relatie tussen vrijgevochten leken en een meer behoudsgezinde clerus. Van Damme analyseert niet alleen de tekst zelf, maar laat ook zien hoe deze deel uitmaakt van het bredere debat over lekenspiritualiteit.

   

  Ik zal de besprekingen op de clubhome plaatsen (jullie weten immers dat de clubhome een soort "bucket-list" is voor mij van nog te lezen boeken...). Aan dat tempo kunnen we het zeker niet meer bijhouden...

 • maandag 14 november 2016 @ 21:03
  #17
  reactie op (#16) bernard-de-clairvaux

  Toen ik de titels zag van zijn boekwerken wist ik meteen genoeg ...

 • maandag 14 november 2016 @ 20:41
  #16
  reactie op (#15) Calamandja

  Altijd opletten met boeken van Aspekt. Slechte of geen redactie en veelal hobby-schrijvers met (soms dubieuze) stokpaardjes.

 • maandag 14 november 2016 @ 16:44
  #15
  reactie op (#12) penrose
  Boek van Aat van Gilst

  Wat de Ieren betreft, dat blijkt inderdaad niet duidelijk, althans als ik het recente boekje "De kerstening van Europa tijdens de middeleeuwen" van Aat van Gilst doorblader. Er staat:

  "Nog voordat het christendom het (in 324) tot officiële godsdienst va het Romeinse rijk had gebracht, drong het door tot de Britse eilanden, die toen nog een Romeinse provincie vormden. In het jaar 431 zond paus Coelestinus I een missionaris naar Ierland. Over dat land is bekend dat daar op Pasen van het jaar 432 de later heilig verklaarde Patric (Patricius) landde die daar vuren, waarschijnlijk paasvuren, ontwaarde. Of pas daarmee het christendom op het groene eiland voet aan de grond kreeg, is niet met zekerheid te zeggen. In ieder geval zijn daar al vroeg kloosters gesticht die missionarissen uitzonden naar Engeland en het vaste land zoals naar Thüringen, Hessen en naar de Alemanen en verder naar Sankt Gallen en Salzburg."

  Ik ken die schrijver niet, het boek met zijn 260 bladzijden lijkt me niet omvangrijk genoeg om deze problematiek uitgebreid te behandelen. Een goede inleiding misschien op de hieronder vermelde boeken. Wat Google zoeken geeft volgende info over deze auteur:

  Aat van Gilst (1929) studeerde Nederlands en werkte onder meer als hoofd van de afdeling bibliografieën bij de Landbouw Universiteit Wageningen. Hij heeft boeken op zijn naam staan over sinterklaas, de kerstboom, carnaval en het paasfeest en publiceerde over folkloristische onderwerpen. 

  Hij schreef een waslijst aan boeken, hij schreef zowel over Adolf Hitler als frontsoldaat als over Misdadige pausen en hun handlangers...

  Gewijzigd op 2016-11-14 16:45:07
 • maandag 14 november 2016 @ 15:30
  #14
  reactie op (#13) Calamandja

  Zeker aanraders. Uit het recentste boek over de Franken en het Christendom begreep ik pas goed welke belangrijke rol Bonifatius speelde bij de concrete organisatorische invulling van de kerk in de Duitse gebieden. Hij was een pragmatische bureaucraat avant la lettre. Gezien zijn succes vraag je je af: waarom gaat ie 'in gods naam' nog een paar Friezen kerstenen, ergens op een scheve terp? Misschien juist wel daarom: hij voelde zich teveel een regelaar, die van zijn eigenlijke taak was weggezongen en wilde nog één keer zijn kerntaak oppakken. In hoeverre hij daadwerkelijk om zijn christelijke boodschap is gedood, is voor mij de vraag. Waarschijnlijk is zijn hechte samenwerking met het Frankisch staatssysteem oorzaak geweest van de aanslag die hem het leven kostte.

 • zondag 13 november 2016 @ 21:56
  #13
  reactie op (#9) Calamandja

  Dezelfde auteur heeft blijkbaar al menig boek geschreven over kerstening in de middeleeuwen. Zijn laatste publicaties (kopie van zijn website http://users.skynet.be/trouillez) : 

  De Germanen en het christendom. Een bewogen ontmoeting (5de – 7de eeuw)

  Leuven, Davidsfonds, 2010, 334 blz., 16,5 x 24 cm – ISBN 978-90-77942-48-2 – € 27,50            

  Hoe verliep de christianisering van de Germaanse stammen? In welke streken werd het evangelie al vroeg verspreid en in welke verliep dat moeizaam? Welke rol hadden christelijke symbolen zoals het doopsel, heiligen en wonderen in het proces? Hoe werd Benedictus de patroon van Europa en hoe belangrijk was de bekering van Clovis voor de Kerk en het Westen? Dit boek zoekt een antwoord op al deze vragen en reist daarvoor terug naar de tijd van de 5de tot de 7de eeuw na Christus. Een boeiende periode waarin de overgang van de oudheid naar de middeleeuwen zich voltrok en de Germaanse wereld en het christendom elkaar voor het eerst ontmoetten.

   

  Uitverkocht. Voor mogelijke restexemplaren, zie op Google ‘De Germanen en het christendom’. Indien deze zoektocht niets oplevert, ben ik bereid u gratis de tekst in pdf-format te bezorgen. Daarbij is de paginering wel die van mijn computer, niet van het boek zelf. 

                                                                     ♦

  Bevrijd en gebonden. De Kerk van Constantijn (4de – 5de eeuw)

  Leuven, Davidsfonds, 2006, 308 blz., 16,5 x 24 cm – ISBN 90 5826 419 X - € 24, 95.

  Hoe is een gelovige gemeenschap van miljoenen christenen ooit kunnen ontstaan uit een groep van twaalf apostelen en een handvol volgelingen? Een fascinerende vraag. Dit boek begeleidt de lezer in de zoektocht naar het antwoord. Na drie eeuwen als een marginale en vaak verdachte religieuze groep overleefd te hebben, begint de christelijke Kerk vanaf 313 aan haar veroveringstocht van de hele maatschappij. Keizer Constantijn doet aan positieve discriminatie: er worden muntstukken geslagen met Christusafbeeldingen, kerken verrijzen, geestelijken moeten niet langer gemeenschapsdiensten uitvoeren, de georganiseerde liefdadigheid is een feit… Het religieuze beleid van Constantijn kan men best kwalificeren als een van de grootste verrassingen in de geschiedenis.

  Maar er is ook een keerzijde aan de medaille: de Kerk kan de liefdevolle gemeenschap van broeders en zusters niet realiseren in een samenleving waar de verruwing groeit door armoede en uitsluiting, konkelende clerici en ethisch lakse gelovigen brengen de christelijke gemeenschap in diskrediet. Bevrijd en gebonden. De Kerk van Constantijn brengt een wervelend totaalbeeld van de wellicht belangrijkste scharnierperiode uit onze westerse geschiedenis.

          

  Uitverkocht. Voor mogelijke resexemplaren, zie op Google “Bevrijd en gebonden”. Indien deze zoektocht niets oplevert, ben ik bereid u gratis de tekst in pdf-format te bezorgen. Daarbij is de paginering wel die van mijn computer, niet van het boek

                            

  Van Petrus tot Constantijn. De eerste christenen

  Leuven, Davidsfonds, 2002, 374 blz., 14,50 x 22 cm, ISBN 90-5826-186-7.  

  Wie waren de eerste christenen ‘in godsnaam’? Waarom voelden ze zich aangetrokken tot die marginale beweging? En hoe heeft het prille christendom zich gaandeweg kunnen manifesteren? 

  Met Paulus is de jonge Kerk het waagstuk aangegaan om buiten haar vertrouwde milieu te treden. In het Romeinse rijk zou ze haar vernieuwende kracht bewijzen. Christen-zijn was er allesbehalve evident. Toch werden de eerste drie eeuwen van het christendom een succesverhaal. 

  Van de eerste verkondiging door Petrus tot de bekering van keizer Constantijn exploreert de auteur hoe christelijke denkers van de begintijd, maar evenzeer gewone gelovigen, hun geloof beleefden en overdachten. 

  De vroege Kerk is groot geworden door het enthousiasme van een authentiek geloof. Zonder alles te verwedden op structuren en dogmatiek, wist ze mensen aan te spreken. Een bron van inspiratie voor het christendom vandaag?

         

  Uitverkocht. Voor mogelijke restexemplaren, zie op Google “Van Petrus tot Constantijn”. Indien deze zoektocht niets oplevert, ben ik bereid u gratis de tekst in pdf-format te bezorgen. Daarbij is de paginering wel die van mijn computer, niet van het boek zelf. 

   

  - De eerste kerstening van de Lage Landen. Een verhaal van slagen en falen
  - Op weg naar een christenheid in de Lage Landen    
      
             
  Eerste twee hoofdstukken in P. Nissen (red.), Geloven in de Lage Landen. Scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom, Leuven, Davidsfonds, 2004.¨

  Gewijzigd op 2016-11-13 22:20:19
 • zaterdag 12 november 2016 @ 11:15
  #12
  reactie op (#11) Calamandja

  Wat Ierland betreft:  in het razend interessant boek "Ierse heiligen, helden en druïden" van Erika Dühnfort, staat:

  ... dus trok koning Cormac (na een verwonding aan het oog) zich terug in een huis, dat hij aan de oever van de Boyne liet bouwen.  Daar schreef hij de wetten en de koninklijke rechten van Ierland op.  En er wordt gezegd dat in die tijd (3de eeuw) Cormac ertoe kwam zich af te wenden van de leer der druïden, en christen te worden, nog eer door iemand in Ierland het christendom was verkondigd.

  Het gaat hier over koning Cormac Mac Airt (of: Art), waarvan wordt aangenomen die hij bestaan heeft.  Uiteraard zijn er vele mythische vertellingen over hem verspreid, maar die bestaan over Karel de Grote ook, he?...