1651 keer bekeken

CLOVIS!!!

 • vrijdag 09 maart 2018 @ 07:24
  #25
  reactie op (#23) Calamandja

  Dank voor deze bijdrage. Wel een tekst om even voor te gaan zitten,

   

   

  onderschrift.jpg

 • dinsdag 06 maart 2018 @ 20:28
  #24
  reactie op (#23) Calamandja

  aha, leesvoer voor komend weekend, dank!

 • dinsdag 06 maart 2018 @ 18:51
  #23
  reactie op (#19) Calamandja

  Zoals beloofd, hier de link naar het document van de Davidsfonds-cursus 'De Franken en het Christendom' door Pierre Trouillez op mijn scribd-pagina:

  https://www.scribd.com/document/373131513/Trouillez-Pierre-De-Franken-en-Het-Christendom.

 • donderdag 01 maart 2018 @ 17:33
  #22
  reactie op (#21) Calamandja

  Dank voor de boekbespreking; het dispuut over Trouillez is me ontgaan, maar....de krant leest Antonius ook niet altijd helemaal uit !

  onderschrift.jpg

 • donderdag 01 maart 2018 @ 17:21
  #21
  reactie op (#20) antonius_

  Wat Pierre Trouillez betreft, daarover hebben we het al gehad op dit forum; maar ik constateerde dat er nog geen recensie over zijn laatste boek op de club stond en heb dus maar een boekbespreking geplaatst, de 160ste boekbespreking op deze club (zonder onze boekdiscussies op het forum mee te tellen)

 • donderdag 01 maart 2018 @ 16:20
  #20
  reactie op (#19) Calamandja

  Het begrip "filioque" heeft natuurlijk zijn betekenis, maar In de bul die "de door Cluny bezielde mannen van Rome " aan Michael Caerularius (patriarch van Constantinopel) overhandigde ging het om een beschuldiging van simonie (verhandelen van geestelijk ambten / goederen) en nicolaitisme (afwijzing van het priestercelibaat).

  Ik meen dat Cluny - Citeaux - Clairvaux de dragers zijn van de middeleeuws-christelijke cultuur en politiek. Het begrip democratie - als bestuursvorm kent al zijn varianten in de tijd van de Caesar-keizers, hoewel zij dit begrip zelf even vrolijk niet toe pasten. In tijd van crisis was een eenhoofdige leiding toegestaan, op welke regel bij herhaling een beroep werd gedaan Tom Holland schreef aardige boeken over die periode.

  Clunyanen zullen toch anders tegen het oosten hebben aangekeken dan Karel de Grote in zijn tijd.

  In west europa konden de edelen hun positie zien beklijven (zie bijvoorbeeld Magna Charta- afspraken tussen koning en edelen); in het oosten is het nooit zover kunnen komen. Wat wij als democratie kennen - denk ik - komt uit de koker van Montesquieu en de Franse Verlichting / Revolutie. Ik ben trouwens zeer geinteresserd in Pierre Trouillez, die voor mij een onbeschreven blad is.

  onderschrift.jpg

 • donderdag 01 maart 2018 @ 11:13
  #19
  reactie op (#15) antonius_

  Als ik met mijn zeer tradionalistische gelovige vriendin discuteer over het woord "filioque" dan krijg ik wel te horen dat deze kwestie geen futiliteit is maar de basis van het katholieke geloof, dat "de Zoon evenzeer God is en dat de Heilige Geest, die Heer is en het leven geeft, voorkomt uit de Vader en de Zoon". En dat we dit nu als futiliteit beschouwen, betekent niet dat het in de middeleeuwen zo was; daarover gaat het hier; er zijn er voor minder als ketter gebrandmerkt. De idee dat 1 man door zijn beslissing(en) de toekomst van het Avondland vorm heeft gegeven vind ik opmerkelijk, en anderzijds ook interesaant om er eens over te debatteren: is onze geschiedenis bepaald geweest door grote individuen, sterke karakters en goede vechters? (ik denk aan Karel de Grote). Wat Clovis betreft, is het natuurlijk de bedoeling van het boek om alle aspecten eens af te toetsen. Voor de rest, het ontstaan van de democratie, en het feit dat in het Oosten de godsdienst aanleiding heeft gegeven tot minder participatie; daar heb ik geen kennis over.

  Een tweede punt waaraan ik denk, en dat is dan gekoppeld aan het boek van Pierre Trouillez over de Franken en het christendom is ten eerste dat die kerk niet zo zelfstandig was; die scheiding tussen kerk en staat was zeer dunnetjes, als die er al was. En ten tweede, ongeacht die groeiende oppositie met het oosten, was het wel de bedoeling van Karel de Grote om hetzelfde culturele niveau te bereiken, en dat via zijn Karolingische renaissance waarin hij de Kerk heeft gebruikt, en zelf georganiseerd zoals hij (via zijn raadgevers) wenste dat ze er uit moest zien. Dus een zeer dunne scheidng, of nog anders gezegd, als er orde moet gesteld worden, dan best op een dictatoriale wijze, zoals het in oosten werd toegepast (?). Niettegenstaande dat wordt Karel de Grote als de vader van Europa erkend, en geëerd. 

  Om meer in detail te treden, zoals dat in het boek van Trouillez is te vinden; Karel de Grote copieerde de cultur van de Longobarden, zoals die zich in Italië zeer snel tot een hoog niveau had ontwikkeld, om zich beter te kunnen positioneren ten opzichte van het oosten. En omdat hij in zijn eigen rijk niemand van enig niveau aantrof nam hij, onder de indruk van wat hij gezien had in Pavia, Longobarden in dienst.  Het westen was eigenlijk in het jaar 800 nog steeds een barbarij, vooral in de ogen van het Oosten. En hij nam Alcuinus aan uit Engeland, als "minister" van "kerk en onderwijs". Karel de Grote riep niet alleen de concilies samen zoals zijn voorgangers dat deden, maar hij dirigeerde wel de inhoud van begin tot einde. Hij benoemde bisschoppen, organiseerde de parochieclerus en schafte alle kloosterorden af en liet slechts 1 orde toe, deze van de benedictijnen. De paus had dus niets te zeggen, hij diende enkel te bidden, dat was het gezichtspunt van Karel de Grote. Dus splitsing Kerk en Staat, beschouw ik in deze periode als nihil; en ten tweede, het Oosten wordt beshouwd als een hoger niveau dat men in het westen wil bereiken. Dus verschillen tussen oost en west, als die er al zijn, dan groeien ze tijdens die Karolingische renaissance wel naar elkaar toe (in de zin van het oosten als te bereiken ideaal voor het westen).

  Dan komt onze democratie dan toch van die triniteitsgedachte? Drie "goden"(vader, zoon geest), drie "standen" (ridder, clerus, boer)? laugh

  Wat Pierre Trouillez betreft, na zijn cursus over de Franken en het Chrsitendom, die ik nu volg (vier namiddagen) zal ik een link naar zijn cursusdocument doorgeven, samen met een samenvatting van de nota's die ik heb gemaakt. Ik zal hem ook eens de vraag voorleggen in de pauze, hoe die triniteitsgedachte een aanleiding zou kunnen zijn van onze democratie (hij is immers priester), als ik er tussen geraak natuurlijk, hij heeft immers een recensie geschreven over het Clovis-boek (die ik jammergenoeg niet kan vinden op internet).

  Gewijzigd op 2018-03-01 11:21:26
 • donderdag 01 maart 2018 @ 07:54
  #18
  reactie op (#17) bernard-de-clairvaux

  Ik denk eerder dat ze een vervolg waren op de Caesars en een voorloper van de Hitlers, Stalins,  Sadams, Erdogans en Poetins.
  Of misschien Iets milder, Alle Lodewijks van I tm XVI

  Klik hier om naar de website te gaan
 • woensdag 28 februari 2018 @ 21:48
  #17
  reactie op (#16) Marjoke

  Maar dan waren de Franken de eerste liberalen...grapje;-)

 • woensdag 28 februari 2018 @ 13:05
  #16
  reactie op (#14) bernard-de-clairvaux

  De Franken en democratie. Dat is staat even dicht bij elkaar als Wit en Zwart. Extreem links en extreem recht. God en de duivel. Om maar een paar extremen te noemen.

  De franken beschouwde hun bezit als hun persoonlijk eigendom. En uiteindelijk werden er stukjes in bruikleen gegeven, omdat ze het in hun eentje ook niet konden.

  Klik hier om naar de website te gaan