1161 keer bekeken

Vikingen en Karolingers - symposium 2019

 • zondag 30 juni 2019 @ 11:42
  #5
  reactie op (#4) bernard-de-clairvaux

  Zeer interessant, die links naar presentaties en andere teksten! (vooral voor diegenen die er niet geweest zijn). Bedankt.

 • vrijdag 28 juni 2019 @ 08:52
  #4
  reactie op (#3) bernard-de-clairvaux

  Hier de presentaties en een fotoverslagje:

  https://middeleeuwen-symposium.nl/fotoverslag/

 • zondag 23 juni 2019 @ 15:21
  #3
  reactie op (#2) Calamandja

  Jazeker, het zit in die lijn. Het was allemaal veel meer fluïde dan gedacht. Ik zal nog een artikel van Dries Tys toevoegen aan het literatuurlijstje onder 'verslag 2019'. Echt geweldig interessant. Zou gewoon nóg zo'n vroegmiddeleeuwse dag willen organiseren....

 • zaterdag 22 juni 2019 @ 17:46
  #2

  Bedankt voor het verslag van deze interessante dag. Bij het lezen komt bij mij de vraag naar boven of de inhoud van het symposium overeen komt met de inhoud van het boek van Michael Pye: Aan de rand van de wereld? Ik had gedacht van het boek te lezen na een seminarie gevolgd te hebben bij Dries Tys, maar dat is er nog niet van gekomen. Het seminarie ging over de verbondenheid van de volkeren rond de noordzee, op basis van archeologische vondsten, tussen (West)-Vlamingen, Friezen, Scandinaven, etc...

  Proficiat Hans voor het gepresteerde, dat is hoog niveau. Moge de begeestering en het middeleeuwse vuur voor eeuwig aangewakkerd blijven...

   

   

 • zaterdag 22 juni 2019 @ 15:58
  #1

  Zutphen had op vrijdag 21 juni zijn 5e Middeleeuwen-symposium.

  “Vikingen en Karolingers” was de titel voor (de Collegetour op donderdag 20 en) het Symposium op 21 juni, dat werd gehouden in de Walburgiskerk in Zutphen.

  Om 11:00 uur klinkt de uitnodiging van Hans Busio door de speakers: ”Zullen we beginnen?”.

  Dagvoorzitters zijn Roos van Oosten, Universitair docent, aardewerk, middeleeuwen en stadsgeschiedenis, Universiteit Leiden en Michel Groothedde, stadsarcheoloog Zutphen.

  De dagopening is voor wethouder cultuur en erfgoed, Mathijs ten Broeke; na vorig jaar, zijn tweede optreden. Ten Broeke haalt Hans Busio naar voren om hem te waarderen voor zijn 5 jarige werk als initiator en organisator van dit symposium waar 5 jaar terug mee werd begonnen en heeft voor hem een reproductie van een 13e eeuws quadrant , gevonden bij opgraving aan de Houtmarkt.

  Ten Broeke doet verslag over de vorderingen in het doorontwikkelen van het Zutphense erfgoedbeleid, in bizonder de 4 actiepunten: de toegang, het onderzoek, de collectie en de educatie m.b.t. het erfgoed en geeft daarvan ook de voorbeelden, zoals de gemaakte audiotour van Zacharias in Zutphen.

  - Blok 1 is Mensen en munten langs de Noordzee.

  Nelleke IJssennagger, conservator National Trust UK  begint: “Fries, Frankisch en Viking. Het Fries kustgebied als overgangszone tussen 2 werelden”.

  Frisia,  het kustgebied tussen Zwin en Wezer was in de Vikingtijd (ca. 800- 1050) meer verbonden met de Vikingwereld rond de Noordzee (toen: Mare Frisianum) dan we dachten – vooral met Engeland en Denemarken. Er moeten stellig Friezen gediend hebben in het Viking-leger; de lex Frisianum stelde het vrijwillig dienen in het Viking-leger strafbaar.

  Frans Theus, hoogleraar Universiteit Leiden werpt theses op over “Sceatta’s",  een reeks munten uit de late 7e eeuw en de 1e helft van de 8e eeuw, onder de serie D en E die vooral in Engeland en Nederland (Domburg, centraal Nederland) zijn gevonden. In Nederland zijn van serie D, met continentale runen, 625 stuks en van serie E, met het stekelvarken 1085 opgegraven. 

  Stond de muntslag al onder centrale controle? Welke zijn de muntplaatsen?  Welke zijn de muntontvangende plaatsen? Het voorkomen van vindplaatsen ook in Rheinhessen / Mainz  geeft grond voor het idee dat deze munten werden gebruikt in de circuits van handelaren (verkoop van wijn naar Engeland).  De minsters lijken wel (de) plaatsen waar de munten tot 750 werden geslagen. Jammer dat er geen stempels worden teruggevonden. Was muntslag ook iets sacraals, zodat de stempels na gebruik moesten worden vernietigd ?

  - Blok 2, na het lunchuur is Uit en thuis met de Vikingen.

  Mads Ravn, conservator Vejle Museerne DK,  vertelt over “Viking violence in Denmark, the Erritso fortification and Jelling”.

  De Vikingen waren zeker niet minder bruut dan hun tijdgenoten: Karel de Grote doodde meer dan 4500 Saxons!. De Vikingen konden vooral West–Europa binnendringen omdat Frankrijk open lag.

  De runenstenen, de grafheuvels en de kerk van Jelling staan op de werelderfgoedlijst van Unesco. De grote runensteen wordt beschouwd als het “doopceel van Denemarken”.

  Dawn Hadley, York University  behandelt  de “Great Heathen Army en het Vikingkamp Torksey.

  The wintercamps present new evidence fort he impact of the Viking Great Army: ze moeten wel een omvang hebben gehad van enkele  duizenden personen.

  - Blok 3 na de theepauze is Steden in en aan de steigers

  Arjan den Braven, Universiteit Leiden vertelt over het winterkamp (in 880) van Deense Vikingen in Nijmegen in/bij de Karolinginsche Paltz. Op gezag van Lodewijk de Jonge trekken zij zich terug, maar steken de Paltz in brand. De weer opgebouwde Paltz wordt eind 18e eeuw afgebroken.

  Groothedde refereert nog aan de collegetour van donderdag: ook Zutphen had zijn Vikingaanval (anno 882).

  Dries Tys, Vrije Universiteit Brussel sluit de reeks af met “Danis Vestris” en de graaf van Vlaanderen.

  De Karolingen voerden een geo-politiek tegen de Denen (805-810 en 840-860). Deze pogingen mislukken en leiden tot instabiliteit. De trek van de Vikingen naar Vlaanderen leidt tot aangelegde ringforten in Vlaanderen die voor Veurne, Brugge en Gent de basis worden voor de stadvorming. De Deense warlords onderhouden hun contacten met de Karolingische dynastie, Huize Wessex, in Zuidwest-Engeland en Boudewijn van Vlaanderen.

  Van Oosten houdt de belangstellenden de Vikingen-tentoonstellingen voor: “Wij, Vikingen” in het Fries Museum te Leeuwarden van 19 oktober tot 15 maart en in Terramaris te Domburg, lopend vanaf 24 mei, “Vikingen op Walcheren? ”; en over 5 jaar is er weer de Dorestad-tentoonstelling.

  Tegen vijven sluit Busio af: “Dank dat u er was, vast tot een volgende keer”.

  Het symposium gaf ruim baan voor Archeologen, die voor deze periode niet kunnen terugvallen op geschreven bronnen. Zij zoeken en sporen hun voorwerpen op, onder meer met Metaal-detectie (in Nederland nu gelukkig ondergebracht in P.A.N.: Portable Antiquities of the Netherlands). Aan de hand van de gevonden voorwerpen vormen zij zich hun beeld van wat geweest kan zijn en leggen verbanden tussen voorwerpen en plaatsen: zij verbeelden en maken zo geschiedenis!

  Goethe stelde al: “Geschiedenis roept enthousiasme op !” Zutphen had enthousiaste wetenschappers gestrikt voor haar 5e symposium (lustrumjaar). Enthousiast Zutphen kan inmiddels bogen op enige reputatie: Iedere inleider voor zich, stak niet onder stoelen of banken vereerd te zijn, te zijn uitgenodigd voor het verzorgen van een Inleiding voor het Zutphens gehoor.

  Proficiat Zutphen.

  Gewijzigd op 2019-06-22 17:52:26

  onderschrift.jpg