658 keer bekeken

Boek 'Italië, de donkere eeuwen'

 • dinsdag 28 december 2021 @ 11:50
  #10
  reactie op (#9) bernard-de-clairvaux

  Ik heb ook wat gezocht en een globaal boek in het Nederlands over de middeleeuwen in Italië is onbestaande. 
  Ik vond wel volgend oud gratis boek, Italië in de Middeleeuwen, uitgegeven in Zutphen, moet dus per definitie goed zijn...

 • dinsdag 28 december 2021 @ 11:03
  #9
  reactie op (#8) Calamandja

  Lastige vraag, want in het Nederlands is er in geen tijden iets verschenen dat overzicht biedt. Dat verklaart mede waarom ik de laatste tijd zoveel engelse boekem lees. 

  1. Dit boek is een klassieker, die nog regelmatig geupdate wordt (ik heb hem nog niet): 

  Italian city republics, Philip Whaley/Trevor Dean

  2. Deze is echt geweldig, afentoe pittig, en kun je alsen vervolg op 1 beschouwen:

  The renaissamce in Italy, Guido Ruggiero

  3. Deze over de periode van de Italiaamse oorlogen (en renaissance) 1480-1550 is, aantrekkelijk geschreven en prima leesbaar in het engels maar zou eigenlijk vertaald moeten worden:

  The beauty amd the terror, Catherine Fletcher.

  De boeken vam Helene Nolthenius zijn ook nog steeds top, maar brhandelen vaak ook deelthema's (en met een erudiete toon, die anno nu misschien wat gedateerd en soms zefls snobistisch overkomt).

   

   

 • maandag 27 december 2021 @ 18:44
  #8
  reactie op (#7) bernard-de-clairvaux

  Welk boek zou jij dan aanraden over de middeleeuwen in Italië?

 • donderdag 16 december 2021 @ 15:46
  #7
  reactie op (#6) Calamandja

  Dat las ik toentertijd ook al ja... Het excuus van 'iedereen deed dat' vind ik uiterst kwalijk, zeker voor mensen die zich later ontpoppen tot 'intellectuele elite' van welke signatuur dan ook. Dit is echter precies aan de hand in het naoorlogse Italië waar naar mijn weten nooit is afgerekend met fout gedrag. Ik heb me er niet voldoende in verdiept, maar de Duitse bezetting van 1943 heeft Italië ook tot slachtoffer gemaakt en daardoor heeft men nooit eerlijk gekeken naar de periode 1922-43. Hierdoor konden ex-fascisten toch weer op belangrijke posten komen, waaronder deze schrijver. Ik herhaal dat de betreffende uitgeverij hier onzorgvuldig mee om is gegaan.

 • donderdag 16 december 2021 @ 12:03
  #6
  reactie op (#4) penrose

  Was Montanelli in die tijd fascistisch?

  Absoluut. Dat feit als een coronakuchje weghoesten in je elleboogplooi zou getuigen van geschiedvervalsing. Maar het kan erger. Montanelli ‘kocht’ in Segeneiti, in het zuiden van het huidige Eritrea, een 12-jarig meisje. Samen met een paard en een geweer, alles bij elkaar voor 500 lire. Montanelli noemt zijn kindbruid “un bell’animalino” (“een prachtig dier”), heeft seks met haar en trouwt zelfs met haar. In het toenmalige regionaal perspectief tijdens de Italiaanse koloniale overheersing in Afrika wordt dit madamato genoemd: de concubine van een Italiaan en inheemse burger. Hoewel veel collega’s in het Italo-Abessijnse leger dit deden, “in die context, in dat tijdsgewricht en tegen de achtergrond van destijds heersende waarden en normen”, was madamato wel degelijk strafbaar.

  Bron: Voetnoten

 • dinsdag 26 oktober 2021 @ 10:46
  #5
  reactie op (#4) penrose

  Italië is wel iets anders omgegaan met haar oorlogsverleden dan Duitsland met als kanttekening dat na elk conflict een compromis volgt, omdat anders de volgende escalatie te voorspellen is (dat gaan we hier verder niet uit de doeken doen). Daarnaast leven we in een tijd van comfortabel engagement: het verleden 'verbeteren' is makkelijker dan de wereld verbeteren. Mijn opmerking richt zich toch vooral op de ontstaansdatum van het boek. Het zal vast lekker weglezen, maar tegelijkertijd denk je: wat mis ik? 

 • dinsdag 26 oktober 2021 @ 08:40
  #4
  reactie op (#3) Calamandja

  Er is natuurlijk nog een andere manier om deze zaak te bekijken:

  in de jaren '60 kon men nog zeggen of schrijven wat men wilde...  Fascist of niet!

  Nu wordt het begrip "normaal" al helemaal ànders ingevuld, doordrongen door de haat op nazisme en fascisme.  Het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk...

 • maandag 25 oktober 2021 @ 16:05
  #3
  reactie op (#2) bernard-de-clairvaux

  Dat is een interessante aanvulling, de geschiedeniswetenschap evolueert zo snel dat veel boeken van de vorige eeuw al outdated zijn. En boeken van fascisten heb ik liever niet in mijn boekenkast.

 • zondag 24 oktober 2021 @ 20:26
  #2

  Begin zomer zag ik de aankondiging van dit boek en aanvankelijk werd ik daar erg blij van. Na wat googlen kwam ik er echter achter dat het Italiaanse origineel stamt uit de jaren '60 en ik vermoed dat dat wel invloed heeft op de inhoud. De afgelopen 60 jaar zijn er zoveel inzichten bij gekomen en dan is het bijna zonde zo'n oud boek uit de mottenballen te halen. De schrijver is/was een bekende rechtse journalist met wat aandachtspuntjes: Indro Montanelli - Wikipedia. Helaas heeft uitgeverij Aspekt vaker een ongelukkige hand bij de keuze van onderwerpen en schrijvers, of ze doen maar gewoon wat. Ik twijfel dus zeer of ik dit boek wel ga aanschaffen. 

 • zaterdag 23 oktober 2021 @ 18:22
  #1
  Italië, de donkere eeuwen 400-1000. 
   Indro Montanelli ; Roberto Gervaso
  362 pp. - € 24,95

  Voor de Italofielen onder ons is er nu ook een nederlandstalig boek over de Italiaanse middeleeuwen: Italië, de donkdere eeuwen 400-1000. 

  Samenvatting
  Italië, vijfde eeuw. Ondanks een benauwde overwinning in de verschrikkelijke veldslag met de Hunnen brokkelt het ooit zo glorieuze West-Romeinse rijk verder af en na plunderingen door Goten en Vandalen valt in 476 definitief het doek voor het trotse Rome. De komende eeuwen zal Italië ten prooi vallen aan opeenvolgende indringers en bezetters: Herulen, Goten, Longobarden en Franken, met tussendoor een verblijf onder de vleugels van het Oostelijke rijk. Sicilië wordt Arabisch en na een periode van totale anarchie gaan in de tiende eeuw Duitse keizers zich met het land bemoeien. Tussen de bedrijven door ontwikkelt de Kerk zich als machtsinstituut. Pausen vechten tegen keizers, koningen, de Kerk in het Oosten, clans in Rome en ketters. Inzet: het hoogste gezag op geestelijk gebied, ondergeschiktheid van de wereldlijke autoriteit en verwerving van eigen wereldlijke macht. Italië is één groot strijdtoneel van elkaar bevechtende partijen, die allemaal de erfenis van het oude Rome opeisen. Pas rond het eerste millennium dient zich een nieuwe fase aan. De samenleving ontwaakt uit zijn lethargie en steden beginnen aan een wedergeboorte, op weg naar zelfbeschikking, roem en welvaart. 

  Ik vond volgend interview met de vertaler van het boek (op doorbraak.be):

  Nieuw licht op de duistere eeuwen van Italië

  Een nieuw, boeiend verhaal over dit rijke land.

  Na confrontaties met de Hunnen, de Goten en de Vandalen valt het ooit zo glorieuze West-Romeinse Rijk definitief in 476. Over de duistere eeuwen die volgen, weten we eigenlijk weinig. Alfons Caris vertaalde met verve en precisie het nieuwe boek van Indro Montanelli en Roberto Gervaso Italië, de donkere eeuwen 400-1000. Een vlot leesbare aanrader. Luc Pauwels sprak met hem.

  Geen overzicht
  Over Italië is al zo oneindig veel gepubliceerd. Was dit werk wel nodig?

  ‘Het klopt dat er veel wordt gepubliceerd over Italië, niet in het minst omdat het zo’n populair vakantieland is. Maar als Vlamingen of Nederlanders zich in hun eigen taal willen verdiepen in de geschiedenis van Italië, zullen ze teleurgesteld zijn. Er bestaan geen overzichtswerken die een breed beeld geven van de algemene geschiedenis van Italië. Dat was voor mij een belangrijk motief om een vertaalproject op te starten dat de hele periode vanaf de nadagen van het Romeinse rijk tot de Italiaanse eenwording (1861) in beeld brengt. Italië, de donkere eeuwen is de eerste aflevering en gaat tot het jaar 1000.’
   
  U bent de getalenteerde vertaler uit het Italiaans. Wie is Indro Montanelli, de belangrijkste auteur?

   
  ‘Montanelli is een van de belangrijkste naoorlogse publicisten van Italië. Hij heeft tientallen boeken en een ontelbaar aantal artikelen op zijn naam staan. En er zijn legio biografieën over hem verschenen. Montanelli was een nogal eigenzinnige en tegendraadse figuur. Hij had geen academische opleiding tot historicus, maar als gepassioneerd liefhebber van geschiedenis ergerde hij zich aan de geschiedschrijving in Italië: streng academisch en vaak ook ideologisch van aard, nauwelijks toegankelijk voor het grote publiek.

  Met de monumentale 22-delige serie Storia d’Italia heeft hij daar radicaal verandering in gebracht en de geschiedenis van zijn land ontsloten voor de gewone landgenoot, in gewone taal. Het succes was enorm: er zijn miljoenen boeken verkocht van deze serie.

  Atilla de Hun
  Attila werd ‘de Gesel Gods’ genoemd. Gingen hij en zijn vandalen zo wreedaardig tewerk als onze geschiedenisboekjes, zij het summier, vermelden?

  ‘Tja, een man als Attila met zijn horden is natuurlijk legendarisch, en dat is meteen het probleem. Ik ben zelf ook geen historicus, maar het is een bekend gegeven dat er in de vijfde eeuw geen geschiedschrijving werd bedreven zoals we die nu kennen. Bronnen uit die tijd zijn in principe altijd discutabel, en bovendien schaars. Dat Attila op zijn plundertochten enorme verwoestingen heeft aangericht op de Balkan, in het toenmalige Gallië, in Duitsland en in Noord-Italië, is voor zover ik weet niet aan twijfel onderhevig.’

  Over naar Geiserik en de Vandalen dan. Hebben die het verdiend dat ‘vandaal’ in vele talen een synoniem is geworden van rover, bruut, monster, onmens, wreedaard, vernietiger?

  ‘Hier speelt hetzelfde probleem. Geschiedschrijvers en chroniqueurs waren doorgaans bevooroordeeld of slecht geïnformeerd en hadden altijd wel een of ander belang bij hun verhaal. Een instantie als de Kerk heeft als geen ander haar stempel gedrukt op de overlevering die tot op de dag van vandaag ons beeld van allerlei gebeurtenissen bepaalt.’

  ‘Montanelli zegt over het begrip ‘vandalisme’, zoals we dat nu kennen, dat dit waarschijnlijk synoniem werd voor gruweldaden niet zozeer vanwege de manier waarop de Vandalen omgingen met veroverde steden en overwonnen volkeren, want die manieren waren ‘normaal’, maar veeleer vanwege de bloedige praktijken waarvan Geiserik zich bediende bij zijn fanatieke vervolging van andersdenkenden. De Vandalen hingen het arianisme aan en Geiserik beschouwde christenen die de leer van Rome aanhingen als ongelovigen. Mogelijk was dit, afgezien van het vooruitzicht van buit, voor hem ook het motief om Rome te plunderen.’

  Het decadente Rome
  Een ander cliché is dat van het ‘decadente Rome’. Wat moeten we ons daaronder voorstellen?

  ‘Rome had al lang voor de uiteindelijke val in 476 zijn vooraanstaande positie verloren. Alleen in cultureel en intellectueel opzicht was het nog het centrum van Italië. Het gros van de bevolking bestond uit paupers, maar er was ook een kleine bevoorrechte klasse van families die in de loop van de eeuwen enorme rijkdom hadden opgebouwd en baadden in weelde. Ook al banjerde de stad achteruit, voor hen ging het luxe leventje gewoon door. Die contrasten zijn door verschillende tijdgenoten treffend beschreven.’

  Ook onze voorouders, de Franken, hebben zich niet onbetuigd gelaten. Hoe moeten we hun inmenging begrijpen?

  ‘In de zevende eeuw en de eerste helft van de achtste eeuw waren de Longobarden heer en meester in Italië. De verhoudingen tussen Franken en Longobarden waren aanvankelijk goed, maar tijdens het Frankische koningschap van Pepijn de Korte zien we daar verandering in komen. De stokende partij was de paus, die zich bedreigd voelde door de Longobarden en erop uit was om de macht van de Kerk in Italië fors uit te breiden.’

  ‘In feite spande hij de Franken voor zijn karretje. Karel de Grote trouwde nog met een dochter van de Longobardische koning Desiderius, maar dat huwelijk liep spaak en door het aanhoudende gemanipuleer van de Kerk liep de zaak uit de hand. Uiteindelijk veroverden de Franken Italië op de Longobarden.’

  Vegetariër
  Wat bracht Karel de Grote, naar het schijnt een vegetariër, tot stand in Italië?

  ‘Onder het bewind van Karel was er een periode van relatieve rust in Italië, al was de situatie na de chaos in de voorbije eeuwen niet best. Karel toonde zich mild voor de Longobarden. Enkele hertogdommen, zoals dat van Benevento, mochten onafhankelijk blijven en er werden Longobarden in bestuurlijke functies benoemd.’

  ‘Karel was vooral uit op rust en consolidatie. Met het Italië van beneden Rome wilde hij zich niet bemoeien. Dit tot grote ergernis van de paus, die de hete adem van machthebbers in het zuiden in zijn nek bleef voelen en zich gedwarsboomd zag in zijn eigen expansieve ambities. Na de dood van Karel was het, zoals bekend, snel gedaan met het Frankische rijk en trad in Italië een lange periode van anarchie in.’

  Arabieren
  Vanuit het zuiden kwamen de Arabieren opzetten, toen al. Ging daar een islamiseringsgolf mee gepaard?

  ‘In sommige gebieden die door de Arabieren veroverd werden kreeg de islam snel voet aan de grond, in andere niet. Dat had waarschijnlijk met lokaal regime en lokale omstandigheden te maken, en ook met de duur van de overheersing. Op Sicilië, dat zo’n twee eeuwen in handen was van de Arabieren, zie je wel allerlei invloeden, maar de islam heeft er geen wortel geschoten. Voor zover ik weet werd er ook geen systematische religieuze dwang of drang uitgeoefend. Er waren wel voordelen verbonden aan bekering tot de islam, maar van gewelddadig opleggen van het geloof was op Sicilië geen sprake; ik ken er in ieder geval geen voorbeelden van.’

  Waarom zou een Italiëliefhebber zich moeten verdiepen in de geschiedenis van dat land?

  ‘Omdat er dan voor hem of haar nog veel meer te genieten valt. Italië is een ingewikkeld land met een ingewikkelde geschiedenis. Veel van wat je in Italië ziet is zonder achtergrondkennis niet goed te begrijpen. De sleutel is toch wel een basaal begrip van de historie. Daarmee kun  je al het bijzondere dat Italië te bieden heeft in perspectief plaatsen, een plekje geven in het grote verhaal. Geloof me, je doet jezelf er een plezier mee.’

  Gewijzigd op 2021-10-23 18:24:57