489 keer bekeken

De Franken - Luit van der Tuuk

 • zaterdag 21 januari 2023 @ 12:19
  #9
  reactie op (#8) Calamandja

  De meeste van de leesgroep vonden de vele stamlijsten en vele namen teveel om geboeid te kunnen blijven lezen.

  Ik vond het jammer dat hij geen verbindingen met het hier en nu maakte, terwijl er alle mogelijkheden voor waren bij de introductie van

  Odulphus, Bonifatius en Willibrodus.

  Jammer dat er wel een foto van de Adelbertus-akker bij Egmond wordt afgedrukt, maar dat daar niets mee wordt gedaan. Ook hier een gemiste kans.

   

  onderschrift.jpg

 • donderdag 15 december 2022 @ 18:42
  #8
  reactie op (#7) Calamandja

  Ik vond intussen het volgende over Mark Beumer op zijn website Kleio-Historia. Nu begrijp ik beter enkele aspecten uit zijn recensie.

  Vanaf 2021 werk ik als promovendus aan Charles University aan een dissertatie met als werktitel From Asklepios to Kosmas? Ritual Change and Continuity within Christian Transformation of Temple Sleep in Late Antiquity. Ik kijk in dit onderzoek naar hoe vanuit rituele dynamiek de christelijke transformatie van tempelslaap in de Late Oudheid heeft plaatsgevonden. Ik gebruik hiervoor het rituele model van Roy Rappaport over verandering en continuïteit. Uiteindelijk moet het onderzoek resulteren in een proefschrift, bestaande uit de volgende hoofdstukken (dit kan nog veranderen).
   
  Tempelslaap is een antiek genezingsritueel, waarbij zieken Asklepieia of andere tempels bezoeken om door goden als Asklepios en Sarapis van hun aandoeningen te worden genezen. Vaak hebben zij eerst artsen bezocht, maar konden zij hen niet helpen. Eenmaal in de tempel dienen zij enkele voorbereidende riten uit te voeren, als wassen, vasten en offeren, waarbij men niet in de tempel mag baren of sterven. Ook seksuele onthouding was verplicht. Nadat men deze riten had voltooid, werd men tegen de avond meegenomen naar het binnenste van de tempel, het abaton wat een verboden ruimte was. Hier ging men op een bed (klinê) liggen en moesten zij slapen. Tijdens de droom verscheen de godheid die hen direct genas via operatie, aanraking of recept. Nadat de patiënt wakker werd en zijn verhaal over zijn genezing vertelde, volgde vaak een dankoffer in de vorm van een votiefreliëf met daarbij een banket. Soms schijnen geestbedwelmende middelen te zijn toegediend. De antieke Hippokratische-Galenische geneeskunde vormde de basis voor dit ritueel. Dit onderzoek combineert Ritual Studies, geneeskunde, farmacie, anatomie en fysiologie, somatologie, laatantieke geschiedenis en religie met elkaar.
   
  1. Inleiding: opzet en inzet vraagstelling context project.
  2. Verandering en continuïteit volgens Roy Rappaport met aanpassing door Paul Cassell.
  3. Beschrijving van het debat over de christelijke transformatie van tempelslaap in de Late Oudheid.
  4. Toepassing van het Rappaport/Cassell model en duiding.
  5. Conclusies en aanbevelingen.
 • donderdag 15 december 2022 @ 18:13
  #7
  reactie op (#6) penrose

  Ik begrijp je wel, een mens aanvaardt slechts 10% aan nieuw, de rest die niet kadert in zijn kennis- en gevoelswereld is niet te slikken. Ik vond een recensie op Academia van een zekere Mark Beumer, die ik niet ken, die ik bij nieuwsberichten heb geplaatst en op de clubhome.

 • donderdag 15 december 2022 @ 10:12
  #6
  reactie op (#5) Calamandja

  Oei!  Een recensie ga ik aan mij laten voorbijgaan, gewoon omdat ik niet neutraal genoeg ben...

  Ik beoordeel een boek altijd als 'goed', 'zéér goed', 'slecht', of 'zéér slecht', naargelang ik er mij zelf bij voel.   Mijn reacties zijn dus veel te emotioneel!

  Dit boek is voor mij in ieder geval 'zéér goed'!...

  marc

 • woensdag 14 december 2022 @ 15:08
  #5
  reactie op (#4) penrose

  Vanuit mijn interesses en gevolgde cursussen over de cultussen van onze voorouders denk ik ook dat dit een boek is dat ik met veel interesse zal willen lezen. Uw recensie, als lid van deze club, is uiteraard altijd welkom.

 • dinsdag 13 december 2022 @ 10:32
  #4
  reactie op (#2) Calamandja

  Uiteraard weet ik niet welk commentaar je zal leveren over het boek 'Indiculus', maar één ding weet ik zeker: dit is het beste boek dat ik in jaren gelezen heb!...

 • zaterdag 03 december 2022 @ 17:35
  #3
  reactie op (#2) Calamandja

  Luit vd Tuuk levert altijd goed werk af. 

 • zaterdag 03 december 2022 @ 11:34
  #2
  reactie op (#1) antonius_

  Veel leesplezier. Binnenkort publiceer ik iets op de club over zijn laatste boek, Indiculus, over heidense en bijgelovige rituelen uit de vroege middeleeuwen. Nu ik mij een nieuwe laptop heb aangeschaft op Black friday, kan ik weer actiever zijn.

 • donderdag 01 december 2022 @ 18:41
  #1

  Binnen de Bouwers is meermalen de naam van Luit van der Tuuk, conservator van museum Dorestad, gepasseerd.

  Ik ben nu in groepsverband zijn boek, De Franken uit de serie Middeleeuwse geschiedenis van de Lage Landen aan het lezen.

  Hij beschrijft de geschiedenis van De Franken aan de hand van de hoofdpersonen, zoals Clovis en Karel de Grote. Het is een prettige manier om van deze periode te lezen.

  Hij voegt daar tussendoor weetjes uit bronnen van allerlei aard. Geen fundamenteel bronnen onderzoek, eerder een behandelwijze die wat schools aan doet en

  je moet bij de les blijven, maar indien je volhoud steek je er wat van op.

  Ik lees het met plezier.

   

   

   

  onderschrift.jpg