917 keer bekeken

Deutschlands Kathedralen

 • zondag 25 april 2010 @ 21:40
  #13
  reactie op (#12) antonius_

  Ik zie na analyse van deze kathedraal in Siena de volgende relatie: een dom heeft te maken met de naam van een stad, bijvoorbeeld men spreekt in het voorbeeld van Siena van de dom van Siena maar men spreekt van de kathedraal van een zekere heilige. Dus de dom van Milaan, de dom van Keulen, de dom van Firenze, maar Onze Lieve Vrouw Kathedraal. Hum klopt niet, de dom van Milaan of Duomo Santa Maria Nascente. Nee, ik dacht het gevonden te hebben. Wat doe je dan?, je zoekt via Google en je tikt "dom" en "kathedraal" en ja je komt op de wikipedia encyclopedie die natuurlijk alles kan uitleggen, dus ook van waar de woorden dom en kathedraal komen. En we copieren en plakken de tekst hieronder:

  Een kathedraal of dom is de kerk waar een bisschop zetelt.
  De benaming valt te herleiden tot ecclesia cathedralis, kerk van de zetel. Die
  zetel is letterlijk de zetel van de bisschop, die aan de zijkant van het priesterkoor van de kerk staat opgesteld, in de vroegchristelijke kerk in de exedra of de koorapsis.[1] Deze zetel heet in het Latijn cathedra.


  De kathedraal is de belangrijkste kerk van elk bisdom. Wanneer een kerk als kathedraal is gebouwd, uit dit zich vaak in de grootse bouw en versieringen. Soms heeft de kathedrale kerk ook de status van basiliek. In dat geval spreekt men van een kathedrale basiliek. Een voorbeeld is de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan Evangelist in 's-Hertogenbosch.


  Kathedralen komen dus voor binnen de kerkgenootschappen waar sprake is van een hiërarchische organisatie met bisdommen. Dit geldt onder meer voor de Rooms-katholieke Kerk, de Oudkatholieke Kerk, de Grieks-orthodoxe Kerk, de Russisch-orthodoxe Kerk, de Anglicaanse Kerk en de Lutherse Kerk. In sommige landen wordt het woord dom gebruikt voor een kathedraal. Dit woord is afgeleid van de Latijnse afkorting D.O.M. boven deuren van sommige kathedralen. De afkorting staat voor Deo Optimo Maximo, wat wil zeggen: Aan de Allerbeste, Grootste God gewijd, wat in het oude Rome op de heidense oppergod Jupiter sloeg.


  In de Oosters-orthodoxe Kerk wordt de kerk van een metropoliet (bisschop) aangeduid als metropool. Het Russisch-Oekraïense woord sobor ("verzameling") wordt ook vaak gebruikt voor bisschoppelijke kerken, maar slaat ook op kerken van andersoortige geestelijken (zoals kloosterkerken).


  In de loop van de geschiedenis zijn sommige bisdommen opgeheven (of in ontkerstende landen gereduceerd tot titulaire bisdommen in partibus (infidelium)), maar de hoofdkerken van deze voormalige bisdommen worden vaak nog als kathedraal aangeduid in het spraakgebruik. Ook wordt het woord kathedraal soms oneigenlijk gebruikt voor elke grote kerk, ook als deze niet aan een bisdom verbonden is (geweest).


  Conclusie na wikipedia, en ik hou het voorlopig hier bij is: alle doms zijn kathedralen maar alle kathedralen zijn geen dom? Men schrijve: de dom van Keulen is een gotische kathedraal. Men zal niet schrijven: de kathedraal van Amiens is een gotische dom. Qua architectuur spreekt men dus van kathedralen, dus kathedralen is het grootste gemene veelvoud. Dus de Kathedralenbouwers zijn de bouwers van kathedralen, en dus sowieso ook van doms en duome...

 • zondag 25 april 2010 @ 18:17
  #12
  reactie op (#11) Marjoke

  een duome bouwer, of een dombouwer is natuurlijk ook een kathedralenbouwer

  onderschrift.jpg

 • zondag 25 april 2010 @ 14:33
  #11
  reactie op (#10) Calamandja

  Je hebt gelijk. Daar had ik niet aan gedacht. Het is natuurlijk wel zo dat een groot deel van Italië bij het Heilig Roomse Rijk heeft gehoord. Ook de Hohenstaufen waren oppermachtig in Italië. Misschien dat het daardoor komt.

  Klik hier om naar de website te gaan
 • zaterdag 24 april 2010 @ 23:13
  #10
  reactie op (#8) Marjoke

  En in Italië hebben we Duome zoals bijvoorbeeld : De Duomo di Siena of Cattedrale di Santa Maria Assunta (Dom van Siena of Kathedraal van Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming).


   


  Dus Dom is niet enkel "Germaanse" taal maar ook latijns...

 • zaterdag 24 april 2010 @ 22:41
  #9
  reactie op (#7) antonius_

  Dat is inderdaad het juiste antwoord: het vuur wakkerde voor eeuwig aan door het boek. Maar de boom van kennis lonkt, waarom een dom?

 • zaterdag 24 april 2010 @ 21:10
  #8
  reactie op (#6) Calamandja

  En de kerk heet behalve naar de beschermheilige, de Domkerk. Misschien komt dit omdat het vroeger de enige bisschopskerk was in de Nederlanden, het bij het Duitse rijk hoorde en diverse keizers er vlak bij hebben verbleven.

  Klik hier om naar de website te gaan
 • zaterdag 24 april 2010 @ 21:02
  #7
  reactie op (#6) Calamandja

   


  Alles is terug te herleiden tot


  De Kathedralenbouwers van de franse historicus G. Duby: de middeleeuwers, dus


  dombouwers komt niet in beeld.


   

  onderschrift.jpg

 • zaterdag 24 april 2010 @ 20:38
  #6
  reactie op (#4) Marjoke

  De vraag is waarom in Duitsland een kathedraal dom noemt en niet kathedraal ?


  Een kathedraal (of dom ? ) is de kerk waar een bisschop zetelt. De benaming valt te herleiden tot ecclesia cathedralis, kerk van de zetel. Die "zetel" is letterlijk de zetel van de bisschop, die in het priesterkoor van de kerk staat opgesteld. Deze zetel heet in het Latijn cathedra. Die zetel heet dan in het Duists "Dom". Of komt dom van Domus ? De hoogste kerktoren van Nederland wordt domtoren genoemd. Dus jullie kunnen mij dat misschien uitleggen? Of is dom iets van de protestanten en kathedraal iets van katholieken? Moeten we dan de naam van de club veranderen in "kathedralen- en dombouwers" om geen voorkeuren weer te geven ? ;-)

 • maandag 19 april 2010 @ 16:24
  #5
  reactie op (#4) Marjoke

  Het is dus inderdaad vrij arbitrair om een boek uit te geven over huidige kathedrale kerken. Anderzijds: voor alle spannende munsters, stiftskirchen en doms heb je een paar dikke boeken nodig.

 • maandag 19 april 2010 @ 08:05
  #4
  reactie op (#3) bernard-de-clairvaux

  Een Dom is het zelfde als een kathedraal, maar dan in het Duits. Dom hé ;-)

  Klik hier om naar de website te gaan