696 keer bekeken

Gent

 • zondag 06 juni 2010 @ 15:39
  #7
  reactie op (#6) Marjoke

  heb dat boek ook en vond het een vrij geslaagd boek rond het mysterie, maar tja ik heb ze ook niet gevonden...4.gif

 • maandag 31 mei 2010 @ 23:38
  #6
  reactie op (#5) maerlandt

  Het is een leuk rondje centrum geworden. En later toch nog even een bezoek aan de Bavo.


  Nee, ik heb niet de rechtvaardige rechters gevonden. Wel een heel boeiend boek daarover in de boekhandel van de Standaard uitgeverij.


  De rechtvaardige Rechters, 75 jaar mystetie en bedrog. Van Wesley Muyldermans. Uitgever Borghoff wn Lamberigts


   


  boekrr.JPG

  Gewijzigd op 2010-05-31 23:39:15
  Klik hier om naar de website te gaan
 • maandag 31 mei 2010 @ 12:47
  #5
  reactie op (#3) Marjoke

  en marjoke, wat heb je bezocht?

 • zaterdag 29 mei 2010 @ 19:24
  #4
  reactie op (#3) Marjoke

  Ja, middeleeuwen vind je genoeg in Gent: en het Gravensteen is vergelijkbaar met Brugge; het werd "op zijn middeleeuws" gerestaureerd.
  Een kleine geschiedkundige samenvatting; bron: http://www.archeoweb.gent.be


  De volle en Late Middeleeuwen -
  space.gif
  10de eeuw - 17de eeuw n. Chr.

  De oudste middeleeuwse stad was in Gent een gebied van een goede 7 hectare binnen een omwalling die op de Schelde aansloot. Een gedeelte van die stadsfortificatie, samengesteld uit een gracht en vermoedelijk een aarden berm, werd archeologisch verkend. Wanneer en door wie de omwalling bij de Schelde werd opgericht, is niet eenvoudig te achterhalen, wellicht geschiedde dit in de late 9de eeuw.

  Binnen het omwalde areaal liggen enkele belangrijke plaatsen. Het Gerard de Duivelsteen aan de Schelde toont de plaats van de herenburcht. Dit grafelijke slot domineerde de haven, aangeduid met het toponiem (Wijden Aard) en te localiseren op het huidige Bisdomplein. Tegenover slot en haven, waar hoger de heuvelrug stond de oudste stadskerk, bekend sinds 949 en gewijd aan Johannes de Doper, Bast en Bavo.
  Op het wegenkruispunt voor de kerk vergaderde in de 12de eeuw de oudste schepenbank van de eerste zelfstandige gemeente, die tegenover de graaf en de kerk eigen vrijheden had verworven.

  Wellicht reeds op het einde van de 10de eeuw had de handelsnederzetting de eerste omwalling overschreden en had ze zich in westelijke richting ontplooid tot aan en zelfs over de Leie. Deze uitbreiding, gevoed door economische en demografische groei, leidde tot de oprichting van nieuwe parochies en kerken. Sint-Jacob, Sint-Niklaas en later Sint-Michiel. De onregelmatige vorm van de Gentse binnenstad, bekend als de kuip, gaat terug op een grachtengordel die omstreeks 1100 tot stand kwam en eind 12de eeuw plaatselijk werd versterkt met stenen torens en poorten. Binnen deze stad van 80 hectare werd de "plaetse" (later Paradeplaats, Botermarkt) het centrale marktplein. Daarrond verrezen in het begin van de 14de eeuw de schepenhuizen, het Belfort en Sint-Jorishof, het huis van de belangrijkste stedelijke militie.

  Dit 12de-eeuwse Gent is ook de stad van de Stenen. De stadselite, veelal grootgrondbezitters en lakenkooplui die over geheel Europa handel dreven, bouwde hoge, natuurstenen huizen. Door archeologisch onderzoek waren thans reeds meer dan 220 Stenen, zoals ze ook in de geschreven bronnen worden vermeld, te localiseren.

  In de loop van de 13de eeuw breidde het Gentse schependom uit met een hele reeks nieuwe gebieden rondom de 12de-eeuwse omwalling, zones die op dat ogenblik al verspreide bewoning kenden. Rond de nieuw verworven buitenwijken werd in de loop van de 14de eeuw een nieuwe vestinggordel - de derde stadsomwalling - aangelegd. Het was voornamelijk een grachtenstelsel, in zijn totaliteit meer dan 14 km lang, dat een gebied van 644 hectare omsloot. Plaatselijk verdedigden muren, torens en poorten de toegangswegen tot de stad. Deze fortificaties werden tussen de 16de en de late 18de eeuw herhaaldelijk aangepast en verder uitgebouwd met bastions, ravelijnen en buitenbolwerken.

  Het begin van de 14de eeuw betekende het einde van de partricische hegemonie. Door de ordonnantie van Senlis (1301) kreeg Gent twee schepenbanken, die van de keure en die van gedele. Ook de ambachtslieden waren van dan af in het stadsbestuur vertegenwoordigd. Met de bouw van het Belfort en de bouw van de opeenvolgende schepenhuizen beklemtoonde het stadsbestuur macht en dominerende positie als één van de grote Noordwest-Europese handelssteden.

  Het particularistische Gent kwam herhaaldelijk in opstand tegen het centrale bestuur. Het best bekend is de rebellie tegen keizer Karel V in 1539-1540, die de Gentenaren de bijnaam van stroppendragers meegaf. Karel V is geboren en groeide op in het Hof ten Walle, later Prinsenhof genoemd, de herenresidentie die het oudere Gravensteen opvolgde en tot aan het eind van de 18de eeuw een grotendeels apart statuut had binnen de laatmiddeleeuwse stad.

  In de 16de eeuw is Gent vooral bekend door de beeldenstormtijd, het calvinistische bewind en het herstel van Gent en onze gewesten na de teruggave ervan aan het Spaanse, katholieke bestuur. Bijna dertig jaar was de Dienst Stadsarcheologie gehuisvest in het Hof van Ryhove, in de 16de eeuw residentie van de familie vander Kethulle. François van der Kethulle, heer van Ryhove, was voorschepen (vergelijkbaar met een huidige burgemeester) van het calvinistische bestuur en trad er onder meer als gastheer op voor Willem van Oranje.
 • vrijdag 28 mei 2010 @ 20:53
  #3
  reactie op (#2) bernard-de-clairvaux

  Op culinair gebied laat ik het over me komen. Dit is ook georganiseerd. De rest gaan we gewoon onze neus achterna. We zien wel.  De fout van de vorige keer zal ik niet snel maken, en dat is een bezoek brengen aan het Gravensteen. Dat viel toen zo erg tegen. Ik hoop wel op veel beter weer dan toen op 10 september 2001

  Klik hier om naar de website te gaan
 • vrijdag 28 mei 2010 @ 09:29
  #2
  reactie op (#1) Marjoke

  Gent, altijd goed. In maart nog een weekendje geweest. Als je lekker wil eten, raad ik Brasserie Pakhuis aan. Wel reserveren vantevoren, want het is een echt begrip bij de gentenaren. Hetzelfde geldt voor de brasserie van de Opera, je krijgt er een echt Parijsgevoel bij. Over het straatbeeld: 2 maanden geleden lag het centrum nog behoorlijk op zijn kop. Ik hoop dat dat intussen op de rit is. Verder is Gent natuurlijk een heerlijke slenterstad met een leuk, hip winkelaanbod. Het museum voor Schone Kunsten heeft ook veel middeleeuws spul, maar ligt wel 2km uit het centrum. Goed alternatief is het designmuseum, gevestigd in een statig rococcopand biedt het vanalles van barok tot nu. Enfin, een dagje Gent is niet te versmaden. Veel plezier!

 • vrijdag 28 mei 2010 @ 07:43
  #1

  Zaterdag gaan we een dagje naar Gent toe. Dan komen we  weer eens op het territorium van onze Vlaamse Vrienden. \De insteek is een culinaire dagtrip, maar we hebben ook veel vrije tijd, dus dat wordt ook lekker door de stad trekken. De vorige keer hebben we het Lam Gods en het Gravensteen al gezien. Dus nu kijken naar andere schone plekjes (en nu maar hopen dat 1 het weer goed is, en 2 dat de stad ook schoon is, niet te veel troep in de straten :-)

  Klik hier om naar de website te gaan