De Stad als Klooster

Expo MRK Uden, De Stad als Klooster, een grootse tentoonstelling over de rijke leescultuur en devotie in stad en klooster tijdens de late middeleeuwen.