De zwarte dood - Dick Harrison

De zwarte dood - Di…

Rond 1350 werd Europa een aantal malen geteisterd door uitbraken van de pest. Hoewel deze ziekte daarna nog regelmatig rondwaarde is de middeleeuwse zwarte dood in het collectieve geheugen gehecht geraakt. Na een korte medische verkenning beschrijft dit boek uitvoerig de omstandigheden waaronder deze ziekte zo kon huishouden. Met name handel en oorlog droegen bij aan de verspreiding van ratten en vlooien, dragers van de dodelijke bacterie. Ook de sociale, culturele en economische gevolgen worden belicht, met aandacht voor het historisch debat over de daadwerkelijk rol van de pest in een aantal grote maatschappelijke veranderingen. Vanzelfsprekend komen de beperkte geneeskundige inzichten aan bod en ook de tragische vervolging van zondebokken. Een overzicht van de pandemie per Europees deelgebied levert een overdaad aan aangrijpende verhalen, maar ook verrassend concrete statistische details. Zeer aantrekkelijk en degelijk boek over een onderwerp dat blijft intrigeren. Met uitgebreid literatuuroverzicht, kleurenkatern en personen- en plaatsnamenregister. 496 blz. - € 39,99 (Recensie van J.H.M.J. Busio)