Onderdrukking & Vrijheid in een 10de-eeuws handsc…

Dit boek is vol van oorlog. André Bouwman, conservator voor Middeleeuwse handschriften bij de Universitaire Bibliotheken Leiden vertelt over een manuscript uit de vroege tiende eeuw, dat in veiligheid moest worden gebracht door dreigende oorlog. Het werd van het klooster van St. Gallen naar het naburige klooster Reichenau op een eiland in het Bodenmeer gebracht. Met het themaprogramma ‘Onderdrukking en Vrijheid’ belicht Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) de visies op identiteit, relaties en interactie tussen individuen en groepen in het verleden. Voor het belangstellende publiek worden diverse blogs, video’s en podcasts rond stukken uit de bijzondere collecties uitgebracht. Kijk voor meer informatie op de website van de UBL: edu.nl/wwdup