De duivel, een geschiedenis

Demonen, bezetenheid en exorcisme in de middeleeuwen, lezing door Jeroen Deploige (UGent)