Brieven uit de middeleeuwen (3/3): aardse minne

Je kent vast Rudolf nog wel. De jongen uit Kruistocht in Spijkerbroek die door een experiment met een materietransmitter in de middeleeuwen verzeild raakte, in zijn spijkerbroek aan de kinderkruistocht deelnam en met heel veel moeite weer terug in zijn eigen tijd wist te komen. Dat hij geen zin zou hebben in nog zo'n avontuur was wel duidelijk. Maar we wisten Rudolf wel over te halen de materietransmitter te gebruiken om brieven te sturen naar de middeleeuwen. Rudolf heeft voor ons contact gelegd met Maarten, een jongen die in 1425 een reis maakt van het zuiden van Italië naar zijn geboorteplaats Utrecht. Aan Maarten kunnen we alle vragen stellen die wij als huiswerk moeten maken. We krijgen van hem een uitvoerig verslag over zijn reis en vooral over de kunst van zijn tijd. In dit deel horen we over componisten die meerstemmigheid combineren met de traditie van de troubadours. De Italiaan Francesco Landini bijvoorbeeld. Vervolgens geeft Maarten uitleg over de ontwikkeling van het 'kerkelijke toneel' oftewel het liturgisch drama. Daaruit kwamen de mysteriespelen en mirakelspelen voort.