Herman Pleij: De weg naar Van Eyck

De weg naar Van Eyck: een cultuurhistorische beschouwing door Herman Pleij. Hoe zag de maatschappij er uit waarin Jan van Eyck en zijn directe voorgangers hun werk maakten? Wat is nieuw in het Bourgondische rijk, hoe ontwikkelden kerk en samenleving zich en welke rol speelden de kunsten daarbij? In deze video plaatst Herman Pleij, emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde, de ontwikkelingen die de tentoonstelling De weg naar Van Eyck laat zien, in een breder maatschappelijk kader.