Op weg naar de hemel

Wanneer ontstond de kosmos? Zo een 13,8 miljard jaar geleden is ons antwoord vandaag. Voor de middeleeuwse mens was dit een vraag die er niet toe deed. De mens was immers 5199 jaar voor de geboorte van Christus geschapen, en wel op 25 maart, op een vrijdag. In de middeleeuwen zag men de geschiedenis als een doorlopende lijn van de Schepping tot de Jongste Dag, waarop het Laatste Oordeel zou plaatsvinden. Het boek Op weg naar de hemel - God en de mens in de middeleeuwen van Ludo Jongen duikt in middeleeuwse kronieken, devotionele teksten en hoofse ridderromans, veelal geschreven in het Middelnederlands, voor en in opdracht van de elite van toen. De geselecteerde tekstfragmenten, geflankeerd door een toegankelijke duiding, zijn in modern en zwierig Nederlands vertaald. Elk van de 33 hoofdstukken is een puzzelstuk om de veelkleurige middeleeuwse denkwereld zichtbaar te maken.