Het Nederlandse liefdeslied in de middeleeuwen

Op 23 juni 2021 verscheen Het Nederlandse liefdeslied in de middeleeuwen (Amsterdam: Prometheus). In zijn lezing zal Frank Willaert ingaan op een aantal onderwerpen die in dit boek aan bod komen: de periodisering van de Middelnederlandse minnelyriek, de problematische hanteerbaarheid van het concept ‘(Middel-)Nederlands’, de beperkte overlevering van Nederlandstalige liefdeslyriek, de sociale functies van liefdesliederen, de wijzen waarop minnedichters te werk gingen, het verband tussen gezongen en instrumentale muziek en de Europese betekenis van de lyrische modes die in onze contreien populair waren.