Blogposts

Blog

Geplaatst op vrijdag 16 december 2011 @ 23:43 door Calamandja , 1534 keer bekeken

Middeleeuwse culturele divers…

    
Na een dieptepunt van bewoning met slechts een paar honderd mensen in de laat-Romeinse tijd groeide de bevolking in Zuid-Holland naar zo’n 3000 inwoners in de Vroege Middeleeuwen. De instroom van nieuwe bewoners vond echter niet alleen plaats vanuit het Fries-Groningse terpengebied, zoals in het verleden werd gedacht. De bewoners langs de Hollandse kust kenden juist vele verschillende culturele achtergronden: een restbevolking uit het gebied zelf, aangevuld met ‘Franken’ uit het centrale rivierengebied, ‘nieuwe Friezen’ of ‘Saksen’ uit het noordelijk kustgebied en wellicht een aantal ‘Angelsaksen’ uit Engeland. Dit zijn enkele van de conclusies die archeoloog Menno Dijkstra trok en welke vandaag resulteerden in zijn promotie op zijn proefschrift “Rondom de Mondingen van Rijn en Maas” aan de Universiteit van Amsterdam.
   
In de Vroege Middeleeuwen verstond men onder Friesland het hele kustgebied van Zeeuws-Vlaanderen tot aan de monding van de Wezer. Dit Friesland bestond echter uit een lappendeken van verschillende landschappen en regio’s, waarvan het de vraag is hoe deze zich tot elkaar verhielden op cultureel en politiek gebied, speciaal wat het Friese koninkrijk uit de periode rond 700 betreft. In het kader hiervan is door Menno Dijkstra promotieonderzoek uitgevoerd naar de bewoningsgeschiedenis van Zuid-Holland – destijds deel van West-Frisia – in zowel de laat-Romeinse, Merovingische als Karolingische periode (circa 270 – 900 na Chr.). Van menselijke aanwezigheid in deze periode getuigen niet alleen historische bronnen en oude plaatsnamen, maar vooral archeologische vondsten.
   
Enkele van de voornaamste conclusies en thema’s die in Dijkstra’s onderzoek naar voren kwamen beslaan: het ontstaan van Rijnsburg verder ontrafeld; aanwijzingen voor een kapel uit de 8e eeuw en de ligging van de ringwalburg ontdekt!

Oude Rijnmond had al in de 7e eeuw culturele banden met Angelsaksisch Engeland.
was in de Oude Rijnmonding de aanlegplaats ‘Grote-haviks-steigers’ de voorloper van Katwijk?
    

Rondom de mondingen van Rijn & Maas.
Landschap en bewoning tussen de 3e en 9e eeuw in Zuid-Holland, in het bijzonder de Oude Rijnstreek

Auteur: Menno Dijkstra
ISBN: 978-90-8890-054-9
Uitvoering: Paperback, genaaid
aantal blz: 544
Prijs: € 44,95 (Incl. Btw; excl. verzendkosten)
    

Het boek is te lezen op http://www.sidestone.com/library/rondom-de-mondingen-van-rijn-en-maasReacties

  • bernard-de-clairvaux
    donderdag 22 december 2011, 10:56
    Dank voor deze leestip. Sluit heerlijk aan bij mijn vroeg-middeleeuwse interesses.

Plaats een reactie

Je moet ingelogd zijn om een reactie te mogen plaatsen. Klik hier om in te loggen.