Blogposts

Blog

Geplaatst op donderdag 11 augustus 2011 @ 17:10 door Calamandja , 1836 keer bekeken

Kijken naar lezende vrouwen v…

    

De maand augustus is de tweede en laatste maand van de presentatie van getijdenboeken op de 4e etage van het Centre Céramique.

Getijdenboeken zijn middeleeuwse handschriften, waarin gebeden opgenomen zijn, die privépersonen konden bidden. Ze waren min of meer een afgeleide van de brevieren, die kloosterlingen gebruikten voor hun koorgebed. Deze getijden werden op vaste uren gebeden. Veel getijdenboeken zijn prachtig geïllustreerd. Dat is niet verwonderlijk, omdat de opdrachtgevers meestal rijke heren (en soms dames) waren.

Gekozen is voor een thema, dat steeds in verschillende vormen terugkeert: lezende vrouwen. Het gaat daarbij vooral om bijzondere vrouwen, omdat lezen in de middeleeuwen nog niet algemeen gebruikelijk was, ook niet voor mannen. Op de eerste plaats zien we Maria, die op vele momenten in haar leven lezend afgebeeld wordt. Ook heiligen en rijke vrouwen werden regelmatig met een boek voor zich afgebeeld. In veel gevallen kunnen we aannemen, dat het dan een getijdenboek betreft.

De hier gekozen afbeeldingen uit getijdenboeken dateren allemaal uit de periode tussen 1400 en 1550, met één uitzondering: het Tongerse psalterium is vervaardigd in het midden van de dertiende eeuw. Na het midden van de zestiende eeuw was de tijd van de handschriften voorbij: de boekdrukkunst, die een eeuw eerder was uitgevonden, verdrong de geschreven boeken definitief.

De boeken zijn afkomstig uit de collectie van Centre Céramique. Het Centre heeft een unieke historische boekencollectie in huis. De Stadsbibliotheek werd in 1662 opgericht door en ten behoeve van het stadsbestuur. Om deze reden werd een groot aantal juridische werken aangeschaft, maar ook andere thema’s werden niet vergeten zoals godsdienst, letterkunde, (kerk)geschiedenis en aardrijkskunde.

Daarnaast worden er sinds het midden van de negentiende eeuw zoveel mogelijk publicaties over Limburg bijeengebracht in de Limburgcollectie. Sinds samenvoeging met de bibliotheek van de Broeders van de Beyart, ligt er ook een accent op onderwijs. De historische collectie is te raadplegen in de Veldekezaal op de vierde verdieping van Centre Céramique.

Presentatie getijdenboeken 4e etage.

Centre Céramique.

Avenue Céramique 50

6221 KV Maastricht

www.centreceramique.nl Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Je moet ingelogd zijn om een reactie te mogen plaatsen. Klik hier om in te loggen.